Hjärnträning

RÖRELSEBASERAD HJÄRNTRÄNING

Grunden i HABITUS verksamhet har alltid varit postural terapi/träning. Dessa tjänster kompletteras numera med hjärnträning.

Det är självklart fördel att träna både kroppen och hjärnan men för tydlighetens skull blandar vi inte de olika metoderna.

Hjärnträning


Att träna hjärnan är roligt! Träningen är rörelsebaserad, dvs grunden i övningarna är alltid rörelser av olika slag. Träningen är dock inte fysiskt ansträngande. Det är lågintensiv träning  med varierande utmaningar som anpassas utifrån deltagarnas nivå.


Hjärnan kan tränas både individuellt och i grupp. Eftersom upplägget är designat för att vara lustfyllt är det ofta en mycket uppskattad gruppaktivitet. Förutom själva hjärnträningen kan träningen alltså med fördel användas i syfte att ha roligt tillsammans eller som gruppstärkande aktivitet (teambuilding).


Lågintensiv, lustfylld och utmanande träning


Denna träning är lågintensiv träning som kan tränas oavsett fysisk status, ålder eller förkunskaper. Träningen är både rolig och utmanande och det är ofta nära till skratt under träningspassen. Hjärnträningen skiljer sig från annan träning eftersom man inte tränar för att bli bra/bättre på övningarna.

Här varieras utmaningarna och svårighetsgraden stegras redan innan deltagarna behärskar en övning. Det viktiga är alltså inte att lära sig en övning eller att lyckas. Det viktiga är att försöka och utmana sig själv i en positiv miljö. Deltagarna behöver därför inte jämföra sig med varandra.Effekter av träningen


Att träna hjärnan kan ge effekt på många olika sätt. Påvisade effekter är exempelvis:

- Minskad stressnivå och ökat motstånd mot utbrändhet

- Bättre minne

- Förbättrad uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och beslutsförmåga

- Ökad kroppskontroll genom förbättrad balans, motorik och reaktionsförmåga

- Demensförebyggande genom utökad sk "kognitiv reserv"
PROVA HJÄRNTRÄNING!

Vi erbjuder individuell träning och gruppträning.


Gruppträning är perfekt för alla som är nyfikna på träningsmetoden och vill utveckla sin hjärna. Alla kan delta!


Upplägg:

Lågintensiva övningar där vi kombinerar rörelser med uppgifter för kognition och perception.

Träningen är inte fysiskt ansträngande.


Använd kontaktformuläret om du vill ha mer information eller anmäla dig till gruppträning.


Du förbinder dig inte till något när du skickar dina uppgifter till oss!