Så här går det till

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Det allra vanligaste är att nya kunder inleder med uppstartsupplägget nedan. Det ger möjlighet att göra en grundlig analys med relevant uppföljning för att säkerställa rätt utförande i övningarna och därmed en bra start på träningen.


På HABITUS har vi valt att skilja mellan begreppen postural terapi och postural träning. För kunden behöver det dock egentligen inte vara någon skillnad. "Postural" betyder att vi fokuserar på det posturala systemet, dvs hållningsmusklerna, som primärt ansvarar för att stabilisera och hålla kroppen i position. Vid postural terapi har vi mest fokus på att balansera kroppen för att bli av med besvär eller dysfunktioner. Vid postural träning har man snarare tagit sig förbi första steget och kroppen fungerar tillräckligt bra för att stärkas genom mer utmanande övningar. Här fokuserar vi alltså mer på stärkande övningar även om fokuset på funktion och position fortfarande är detsamma. 

Postural terapi - Så här går det till


För att få en bra start och så snabb effekt som möjligt rekommenderar vi ett uppstartsupplägg bestående av 3 tillfällen:

  

STARTBESÖK - TRÄNINGSBESÖK - UPPFÖLJNINGSBESÖK (se beskrivning nedan)


När du kommer till oss går vi igenom de delar i din bakgrund som kan vara relevanta för terapin/träningen. Kanske har du redan fått fylla i och skickat in ett formulär där du beskriver din situation samt besvärshistorik.


Därefter görs en hållnings- och funktionsanalys. Vi fotograferar, provar olika rörelser och pratar om exempelvis position, funktion, dysfunktion och kompensation. Foton och anteckningar sparas självklart för att beskriva nuläget och analysen blir utgångspunkt för träningsupplägg och eventuell behandling. Det är viktigt att säga att vi inte ställer några diagnoser! Vi zoomar snarare ut från det smärtande området och söker efter grundorsaker till problemen.


Vi kommer prova, förklara och genomföra olika övningar som kan vara aktuella för dig. Dessa ger ytterligare information om funktionen och av dessa övningar kommer några ingå i det posturala träningsprogram som du får med dig för att träna på egen hand.


Vi skickar program via e-post (pdf) så du kan själv bestämma om du vill skriva ut det i pappersform eller läsa det via mobil, dator eller surfplatta. Programmet är utförligt beskrivet med bilder och noggranna instruktioner. Övningarna har ett medvetet syfte och det är därmed viktigt att du som kund vet vad du ska sträva efter eller tänka på.


För att genomföra träningen krävs oftast bara en träningsmatta (eller liknande) samt en enkel träningskudde/block och saker du har i ditt hem (stol/pall, bälte etc).


Terapin bygger på kundens egenansvar och vilja att själv påverka sin situation och sitt välmående. Vårt arbetssätt är specifika träningsövningar som syftar till att justera kroppen tillbaks till bättre position och funktion. Vi utför också till viss del kompletterande behandling för att få mer effekt av övningarna. Vi hjälper alltså dig att jobba med din hållning och funktion, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till minskade besvär.


Vi rekommenderar att du till en början är inställd på att göra dina övningar så ofta du kan. Ju oftare du stimulerar kroppen i rätt rörelser och positioner desto bättre effekt får du. I många fall gör vi en längre och en kortare variant av träningsprogram. Postural terapi 3-6 dagar per vecka är en vanlig rekommendation till våra kunder.

1

2

3

?

STARTBESÖK - ca 1 tim 45 min


Genomgång av besvärshistorik, hållnings- och funktionsanalys samt individuellt anpassat träningsprogram och övningsinstruktioner.

Kunden genomför därefter träning på egen hand tills vi ses igen.

TRÄNINGSBESÖK - 1 tim 15 min


Träning på plats. Tillsammans genomför vi träningsprogrammet från startbesöket för att säkerställa rätt utförande. Här finns också möjlighet till frågor,  justeringar och påminnelser om detaljer i utförandet om så behövs.

Ska helst ske inom ca 1-2 veckor efter startbesöket för att ge en bra start på terapin.

UPPFÖLJNINGSBESÖK - 1 tim 30 min


Avstämning och uppföljning ca 2-3 veckor efter träningsbesöket. Eventuell modifiering av program eller nytt program för fortsatt träning och stegrad utmaning.

FORTSÄTTNING?


Efter tredje besöket avgör kunden (i samråd med oss) om det blir aktuellt att ses igen. Vanligtvis rekommenderas ytterligare besök för att fortsätta påverka kroppen i rätt riktning. 

Vill man istället fortsätta träna helt på egen hand gör man naturligtvis det. Tillsammans kommer vi fram till vad som passar bäst för respektive kund.


Postural träning - Så här går det till

Det vanligaste är som sagt att man inleder med åtminstone 2-3 besök postural terapi (uppstartsupplägg) och därefter vill fortsätta få stöttning kring detaljer samt utveckla träningen mot mer styrkebetonad träning. Postural träning hos HABITUS liknar upplägget vid "vanlig" personlig träning då kunden kommer och tränar hos oss regelbundet under en tid. När vi ses genomför vi alltså ett träningspass men tar också chansen att utveckla funktion och rörelser för att hitta progression i träningen. Ofta får kunden med sig nya övningar att genomföra på egen hand för att sedan följa upp dessa vid nästa träningspass.


Många uttrycker att när man ses kontinuerligt för personlig postural träning ökar också motivationen att genomföra träningen på egen hand mellan passen. Detta är minst lika viktigt för att få bra och hållbara resultat!