Postural terapi och postural träning

POSTURAL TERAPI / POSTURAL TRÄNING

"HABITUS" är latin och kan översättas till hållning, kroppskomposition, fysik, vana etc. På HABITUS jobbar vi med att påverka människors hållning och positioner genom att förändra fysiska vanor och förbättra rörelsemönster. Arbetssättet grundas på en metod kallad postural terapi som från början är ett engelskt uttryck, ”postural therapy”, där posture betyder hållning.

Postural terapi - träning som hjälper


Syftet med postural terapi är att balansera kroppen och eftersträva optimal hållning för att minska smärta, spänning och överbelastningsproblematik. Det kan också handla om att förbättra prestationen till följd av bättre rörelsemönster och belastningsfördelning. Postural terapi handlar helt enkelt om att få musklerna att göra det arbete de är avsedda att göra.


Målet är att nå hållbar förbättring och att ge kunden möjlighet att ta ansvar för sitt eget välmående med långsiktiga och helst bestående resultat.


Vill du läsa mer om postural terapi kan du göra det här.


POSTURAL TERAPI VIA HABITUS ÄR EN LÅNGSIKTIG LÖSNING PÅ ETT LÅNGVARIGT PROBLEM

På HABITUS har vi valt att skilja mellan begreppen postural terapi och postural träning. För kunden behöver det dock egentligen inte vara någon skillnad. "Postural" betyder att vi fokuserar på det posturala systemet, dvs hållningsmusklerna, som primärt ansvarar för att stabilisera och hålla kroppen i position. Vid postural terapi har vi mest fokus på att balansera kroppen för att bli av med besvär eller dysfunktioner. Vid postural träning har man snarare tagit sig förbi första steget och kroppen fungerar tillräckligt bra för att stärkas genom mer utmanande övningar. Här fokuserar vi alltså lite mer på stärkande övningar även om fokuset på funktion och position fortfarande är detsamma. 


Nya kunder kommer på ett eller annat sätt genomgå analys av hållning och funktion oavsett om fokus är att balansera kroppen genom "terapi" eller stärka den genom "träning".

"Efter flera år som postural terapeut ser jag ett behov av att överbrygga steget från postural terapi, som ofta syftar till att bli smärtfri, till annan typ av träning. Postural träning blir en naturlig övergång och säkerställer att nya vanor befästs även i mer utmanande rörelser och övningar.

Det gäller att utmana kroppen på rätt nivå. När man går över gränsen för vad kroppen klarar kommer den ändå försöka lösa uppgiften genom att kompensera på olika sätt.

Jag ser tyvärr alldeles för många som tränar "fel" och tycker det är synd att lägga tid och energi på att slita på kroppen istället för att stärka den!"

/Amelie Olausson, HABITUS postural terapeut/tränare

Postural träning - träning som stärker

Postural träning skulle kunna beskrivas som personlig träning med posturalt fokus. Det innebär att vi lägger stor vikt vid god hållning och funktion genom hela träningspasset. Fokus ligger på att aktivera de muskler som ska hålla oss i rätt position och därmed ge goda förutsättningar för att ha en stark och välfungerande kropp. Man kan säga att det är en extra dimension för dig som vill träna rätt, bli stark (på riktigt!) samt få stöd vid genomförandet.


Detta är utmanande träning som bygger på posturalterapins grunder.

I första hand används den egna kroppen som belastning men övningarna/rörelserna blir också förberedande för träning med ytterligare belastning i olika former. Träningen passar både nybörjare, glada motionärer och idrottare som ska prestera. Postural träning kan ses som ett naturligt steg vidare för den som under en tid tränat postural terapi och nu vill utmana kroppen ytterligare. Det är dock inte nödvändigt att ha någon specifik bakgrund. Träningen anpassas helt utifrån kundens förutsättningar och passar alla oavsett om man är gammal, ung, vältränad eller otränad.

OM DU ÄNDÅ SKA TRÄNA, FÖRSÖK GÖRA DET SÅ BRA SOM MÖJLIGT