Priser Life Kinetik

PRISER LIFE KINETIK

Personlig träning


Individuell träning - 5400 kr

6 tillfällen, 1 tim/tillfälle


Duo-träning (2 deltagare) - 3 500 kr/person

6 tillfällen, 1 tim/tillfälleGruppträning


Minst 4 deltagare - 1500 kr/person

6 tillfällen, 1 tim/tillfälle

Life Kinetik planeras och tränas i "cykler" om 3/6/9/12 träningsveckor där träningsdosen rekommenderas till ca 60 min/vecka. Träningstiden kan fördelas på olika sätt - allt ifrån flera korta pass i veckan till ett längre pass. Vi erbjuder i första hand upplägg med 1 timmes träning per tillfälle.