Hjärnträning med Life Kinetik

LIFE KINETIK - RÖRELSEBASERAD HJÄRNTRÄNING

Grunden i HABITUS verksamhet har alltid varit postural terapi/träning. Dessa tjänster kompletteras numera med hjärnträning via träningsmetoden Life Kinetik. Det är självklart fördel att träna både kroppen och hjärnan men för tydlighetens skull undviker vi att göra det samtidigt.

Hjärnträning med Life Kinetik är roligt!


Att träna hjärnan med Life Kinetik är roligt! Träningen är rörelsebaserad, dvs grunden i övningarna är alltid rörelser av olika slag. Träningen är dock inte fysiskt ansträngande. Det är lågintensiv träning  med varierande utmaningar som anpassas utifrån deltagarnas nivå.


Life Kinetik kan tränas både individuellt och i grupp. Eftersom upplägget är designat för att vara roligt och lustfyllt är det ofta en mycket uppskattad gruppaktivitet. Förutom själva hjärnträningen kan träningen alltså med fördel användas i syfte att ha roligt tillsammans eller som gruppstärkande aktivitet (teambuilding).


Läs mer om träningsmetoden på www.lifekinetik.se.