Så här går det till - Postural träning

 
POSTURAL TRÄNING - SÅ HÄR GÅR DET TILL


Detta är träning som kan genomföras på liten yta utan krav på maskiner eller utrustning, Med kroppen som främsta redskap varieras upplägget från lätt till tuff träning med olika fokus som t.ex. styrka, hållning, smidighet eller pulshöjande träning. Vi lägger stor vikt vid att träna på rätt nivå utifrån aktuell funktion för att

undvika kompensatoriska rörelser. För nya kunder inleder vi därför alltid med en kostnadsfri analys/konsultation för att hitta optimalt upplägg.


Därefter är konceptet enkelt...

Vi tränar tillsammans kontinuerligt (gärna 1-2 gånger/vecka). För bästa effekt rekommenderas också att kunden däremellan utför daglig "underhålls-träning" på egen hand. Det handlar då om 5-15 min enkla övningar (i många fall vilopositioner) för att främja optimal hållning och funktion. "Hemmaträningen" baseras på den tidigare utförda analysen och övningarna är, efter noggrann genomgång, lätta att genomföra på egen hand.

UPPLÄGG

ANALYS / KONSULTATION


Genomgång av besvärshistorik, träningsbakgrund och mål.

Hållnings- och funktionsanalys som sedan ligger till grund för utformning av träningspassen och val av posturala övningar att utföra på egen hand.


PERSONLIG TRÄNING


Individuella träningspass i HABITUS lokaler. Personligt anpassad träning med fokus på hållning, god funktion och bra utförande.

Vi tränar vanligtvis ca 1 tim men kan självklart vara flexibla.


"HEMTRÄNING"


För bästa effekt genomför kunden enkla övningar på egen hand. Övningarna baseras på hållnings- och funktionsanalysen och syftar till att korrigera obalanser genom att ge kroppen bra positioner i större utsträckning än tidigare.

Tidsmässigt kan det handla om ca 5-15 min beroende på förutsättningar och önskemål.

SJÄLVKLART KAN DU SOM TRÄNAR POSTURAL TERAPI KÖPA PT-TIMMAR FÖR ATT FÅ STÖD MED DIN TRÄNING!

DET GER OFTAST BÄTTRE EFFEKT OCH BLIR ROLIGARE NÄR MAN VET ATT ÖVNINGARNA GENOMFÖRS RÄTT.

Besöksadress: Aminogatan 13, Mölndal

 

www.habituspt.se


info@habituspt.se


www.facebook.com/habitusposturalterapi


Amelie Olausson: 0735-077699

amelie@habituspt.se