Priser - Postural träning

 
PRISER POSTURAL TRÄNING

Nya kunder erbjuds kostnadsfri analys/konsultation.


5 x 1 TIM TRÄNING 4975 KR (995 KR/TIM)


10 x 1 TIM TRÄNING 9750 KR (975 KR/TIM)

Fr.o.m. januari 2018 kan friskvårdsbidrag användas till personlig träning. Arbetsgivare får erbjuda skattefritt bidrag till ett belopp av max 5000 kr.

Kolla vilka regler och förmåner som gäller på din arbetsplats!

Besöksadress: Aminogatan 13, Mölndal

 

www.habituspt.se


info@habituspt.se


www.facebook.com/habitusposturalterapi


Amelie Olausson: 0735-077699

amelie@habituspt.se