Så här går det till - Postural terapi

 
POSTURAL TERAPI - SÅ HÄR GÅR DET TILL


För att få en bra start och så snabb effekt som möjligt erbjuder vi ett uppstartspaket bestående av 3 tillfällen:

 

STARTBESÖK - TRÄNINGSBESÖK - UPPFÖLJNINGSBESÖK (se längst ner för beskrivning)


När du kommer till oss går vi igenom de delar i din bakgrund som kan vara relevanta för terapin. Kanske har du redan fyllt i och skickat in en mall där du beskriver din problematik samt besvärshistorik.


Därefter görs en hållnings- och funktionsanalys. Vi fotograferar, provar olika rörelser och pratar om tex position, funktion, dysfunktion och kompensation. Foton och anteckningar sparas självklart för att beskriva nuläget och analysen blir utgångspunkt för träningsupplägg och eventuell behandling. Det är viktigt att säga att vi inte ställer några diagnoser! Vi zoomar snarare ut från det smärtande området och söker efter grundorsaker till problemen.


Vi kommer prova, förklara och genomföra olika övningar som kan vara aktuella för dig. Dessa ger ytterligare information om funktionen och av dessa övningar kommer några ingå i det posturala träningsprogram som du får med dig för att träna på egen hand.


Vi skickar program via e-post (pdf) så du kan själv bestämma om du vill skriva ut det i pappersform eller läsa det via mobil, dator eller surfplatta. Programmet är utförligt beskrivet med bilder och noggranna instruktioner. Övningarna har ett medvetet syfte och det är därmed viktigt att du som kund vet vad du ska sträva efter eller tänka på.


För att genomföra träningen krävs oftast bara en träningsmatta (eller liknande) samt en enkel träningskudde/block och saker du har i ditt hem (stol/pall, bälte etc).


Terapin bygger på kundens egenansvar och vilja att själv påverka sin situation och sitt välmående. Vårt arbetssätt är specifika träningsövningar som syftar till att justera kroppen tillbaks till bättre position och funktion. Vi utför också till viss del kompletterande behandling för att få mer effekt av övningarna. Vi hjälper alltså dig att jobba med din hållning, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till minskade besvär.


Vi rekommenderar att du till en början är inställd på att göra dina övningar så ofta du kan. Ju oftare du stimulerar kroppen i rätt rörelser och positioner desto bättre effekt får du. I många fall gör vi en längre och en kortare variant av träningsprogram. Postural terapi 3-6 dagar per vecka är därför ingen ovanlig rekommendation till våra kunder.

UPPSTARTSPAKET

STARTBESÖK - 1,5 tim


Genomgång av besvärshistorik, hållnings- och funktionsanalys samt individuellt anpassat träningsprogram och övningsinstruktioner.


TRÄNINGSBESÖK - 1 tim


Träning på plats. Tillsammans genomför vi träningsprogrammet från startbesöket för att säkerställa rätt utförande. Här finns också möjlighet till frågor,  justeringar och påminnelser om detaljer i utförandet om så behövs.


Ska helst ske inom ca en vecka efter startbesöket för att ge goda möjligheter till en bra start på terapin.

UPPFÖLJNINGSBESÖK - 1,5 tim


Avstämning och uppföljning ca 2-3 veckor efter träningsbesöket. Eventuell modifiering av program eller nytt program för fortsatt träning och stegrad utmaning.

Besöksadress: Aminogatan 13, Mölndal

 

www.habituspt.se


info@habituspt.se


www.facebook.com/habitusposturalterapi


Amelie Olausson: 0735-077699

amelie@habituspt.se