HABITUS postural terapi

 
HABITUS postural terapi

"HABITUS" är latin och kan översättas till hållning, kroppskomposition, fysik, vana etc.


På HABITUS jobbar vi med att påverka människors hållning och positioner genom att förändra fysiska vanor och förbättra rörelsemönster.

Vårt arbetssätt grundas på en metod kallad postural terapi som från början är ett engelskt uttryck, ”posture therapy”, där posture betyder hållning.


Syftet med postural terapi är att balansera kroppen och eftersträva optimal hållning för att minska smärta, spänning och överbelastningsproblematik. Det kan också handla om att öka prestation till följd av bättre rörelsemönster och belastningsfördelning. Postural terapi handlar helt enkelt om att få musklerna att göra det arbete de är avsedda att göra.


Målet är att nå hållbar förbättring och att ge kunden möjlighet att ta ansvar för sitt eget välmående med långsiktiga och helst bestående resultat.


Vill du läsa mer om postural terapi kan du göra det här.

Besöksadress: Aminogatan 13, Mölndal

 

www.habituspt.se


info@habituspt.se


www.facebook.com/habitusposturalterapi


Amelie Olausson: 0735-077699

amelie@habituspt.se